Home »Newsजागतीक मलेरिया दिसा निमतान जनतेक आवाहन

पणजी, एप्रील 22, 2020
वैशाख 2, 1941

दर वर्सा 25 एप्रील हो दीस विश्व मलेरिया दीस म्हूण मनयतात. जागतीक स्तराचेर
मलेरियाक पुराय नश्ट करपाच्या प्रयत्नांचेर जागृताय वाडोवपाचेर तो केंद्रीत आसा. “झिरो
मलेरिया स्टार्टस् व्हीथ मी” ह्या वर्साच्या विश्व मलेरिया दिसाचो विशय जावन आसा.
तापमान आनी थांबून-थांबून पडपी पावसाक लागून मलेरिया सारकिल्ले रोग
वाडपाची शक्यताय आसा, परिणाम स्वरूप नितळसाण आनी असुरक्षीत उदकाचो सांठो
आशिल्ल्या भागांत जळारांची पैदास जावपाची अनुकूल परिस्थिती निर्माण जावंक शकता.
ताका लागून, राष्ट्रीय वॅक्टर जनीत रोग नियंत्रण कार्यक्रम, भलायकी सेवा
संचालनालयान लोकांक आवाहन केला की, घरांत वा सर भोंवतणीं पिशव्यांनी वा
आयदनांनी उदक भरूंन रावपाक दिवचें न्हय वा उदकाचो सांठो जावपाक दिवचें न्हय.
तशेंच उदक सांठवणीची सगळीं आयदनां वा उदकाच्या टाकयेर जळारा प्रूफ धांकणें धापचें
आनी जळारां रॅपॅलेंट्स/ मच्छरदाणीचो उपेग करचो.
तीव्र जोरान ग्रस्त आशिल्ली खंयचीय व्यक्ती वॅक्टर बोन रोगांचें निदान आनी
उपचारा खातीर लागिच्या भलायकी केंद्राक संपर्क करूंक शकता. हें चिकित्सा सल्ल्याचें
पालन करपाक आनी कसलेंय स्वताच वखदां घेवपा पासून प्रतिबंधीत करता.
गोंय राज्यांत सगळे वॅक्टर जनीत रोग हे लक्ष दिवपा सारके रोग आसात, खाजगी
लॅब/ खाजगी चिकित्सक आनी हॉस्पिटलांत सापडिल्ल्या अशा खंयच्याय प्रकरणांक योग्य
वेळार आनी योग्य उपायां खातीर स्थानीक भलायकी केंद्रांक कळोवचें.
DI/NB/PN/JS/GD/2020/1901

TOP