Home »News

व्हॉट्सऍप वरवीं मिटर रिडींग

पणजी: 17 एप्रील 2020

चैत्र 28, 1942

 

10 एप्रील 2020 तारखेच्या थाकाय आदेशा अंतर्गत जेईआरसीच्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण, व्हॉट्सऍप वा एसएमएस वरवीं मिटर रिडींग दिवपाचो पर्याय गिरायकांक दिला. खात्यान (+91) 79729 80575 हो व्हॉट्सऍप नंबर सुरू केला. ह्या नंबराचेर गोंय राज्यांत इन्स्टॉलेशन आशिल्ले सगळे गिरायक आपल्या मिटर रिडिंगाचो स्कॅन / फोटो घालपाक शकता आनी तातूंत केडब्ल्यूएच आदारीत मिटर एलसीडी डिस्प्लेवेले आंकडे दिसपाक जाय. स्कॅनाचेर मिटराचो तपशील लेगीत आसपाक जाय.  सीए. नंबर आनी बिलाचेर आशिल्लें नांव आनी सुवात स्कॅना बरोबर गिरायकान दिवपाक जाय. गिरायकांनी उपरांतच्या म्हयन्याच्या दर पयल्या सप्तकांत वयर वर्णन केल्ले प्रमाण मिटर रिडींग दिवपाक जाय. खात्याचे अधिकारिणी तपासणी केल्या उपरांत बिल दिवपाचेर विचार करतले.

 

 

DI/NB/PN/DSK/SSP/2020/1876

TOP