Home »News

मार्च-एप्रील 2020 भौशीक परिक्षेचें नव्यान काडटलें वेळापत्रक

 

पणजी : 17 एप्रील 2020

चैत्र 28, 1942

 

सरकाराच्या निर्देशा प्रमाण, उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या कांय विशयांची आनी माध्यमीक विद्यालयाच्या सगळ्या विशयांची परिक्षा  मंडळान फुडें धुकल्ल्या अशें गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान सांगला.

सध्याच्या परिस्थितीचो मंडळ नियाळ घेता आनी विद्यार्थी, पालक आनी विद्यालयांच्या हुस्क्या विशीं मंडळ संवेदनशील आसा. जाळवणदारांनी मांडिल्ल्या प्रस्नांच्या फाटभुंयेर, सगळ्या विद्यालयांनी एकूच पद्दत पाळची अशी म्हायती मंडळान दिल्या. ती म्हणल्यार, णवी आनी इकरावीच्या वर्गांक – निकालांत सुदारणेची गरज आसा असो शेरो आशिल्ले विद्यार्थी पुरवणी परिक्षे खातीर पात्र आसतले. तशेंच धावी आनी बारावेच्या बोर्ड परिक्षे खातीर – 12वी परिक्षा सुरू जावपाच्या पांच दिसा आदीं आनी 10वी परिक्षा सुरू जावपाच्या 10 दिसा आदीं नवें वेळापत्रक जाहीर करतलें. प्रवेशिका परिक्षा, प्रवेशिका तारखो आनी हेर पैलू मतींत दवरून वेळापत्रक थारावपाक जाय.

सध्याच्या परिस्थितीक लागून मंडळ 12वी चें निर्धारण काम करूंक पावूंक ना. काम सुरू जावपाच्या 2 ते 3 दिसा आदीं मुख्य मोडरेटर, मोडरेटर आनी परिक्षकांक कळीत करतले. शिक्षकांची गरज गोपनीय कामां खातीर लागू येता ते खातीर तांकां मुख्यालय सोडून खंयच वचूंक दिवचें न्हय असो आदेश विद्यालयांच्या मुखेल्यांक दिला. आदेशाचें पालन करूंक ना जाल्यार सक्त कारवाय जातली.

वावडी वा अफवांक बळी पडचे न्हय आनी मंडळान आपल्या अधिकृत संकेतथळाचेर केल्ली अधिकृत घोशणाच पळोवची अशें सगळ्या जाळवणदारांक कळीत केला.


 

 

ही म्हायती सगळ्या संबंदितांक दिवपाची विनवणी विद्यालयांच्या मुखेल्यांक केल्या.

कोविड-19 महामारी आडच्या लड्या खातीर सरकारान घेतिल्ल्या सुरक्षा पावलां विशीं सगळ्या शिक्षकांक, विद्यार्थ्यांक आनी विद्यालयाच्या सगळ्या कर्मचार्‍यांक कळीत करचे.

आरोग्य सेटू ऍप हें कोरोना वायरस ट्रॅकर ऍप जें आपल्या सरभोंवतणच्या वाठारांत कोरोना वायरस हॉटस्पॉट आसा काय ना हाची म्हायती उपेगकर्त्याक दिता. हें ऍप लोकांक सुरक्षीत रावपाक आनी कोविड-19 संबंदीत सुरक्षा उपा घेवंक तशेंच संबंदीत म्हायती दिवंक मजत करता.

आयुश मंत्रालयाच्या प्रतिकारशक्त वाडोवपाच्या प्रोटोकोला संदर्भांत, ह्या समस्ये वेळार स्वताच्या काळजी घेवन शरिराची निसर्गीक संरक्षण प्रणाली वाडोवपा संदर्भांत ताच्या ब्रोशराचो प्रसार करूं येता.

          लॉकडावनाच्या काळांत शिक्षणीक संस्थांनी आपल्या विद्यार्थ्यांच्या हितान घेतिल्ल्या पावलांचो (देखीक ऑनलायन वर्ग, फिट इंडिया अभियान, वर्च्युवल वर्ग, वाचन-लेखन, चित्रकला, रांदपा सारकिली कुशळटाय वाडोवप, योग, घरांतले खेळ, बागकाम आनी हेर) संक्षिप्त अहवाल विद्यालयांच्या भोवमाना खातीर वॅब पोर्टलाचेर घालचो अशें संस्थांच्या मुखेल्यांक कळीत केला.

 

DI/NB/PN/DSK/SSP/2020/1873

 TOP