Home »News

वीज पुरवण खंडीत

                                                                             पणजीः एप्रील 16, 2020

                                                                          चैत्र 27,1942 

ईडीसी सब स्टेशन, पाटो पणजी हांगा 11 केव्ही कनका आनी जिंजर फिडरार दुरूस्ती काम करपाक  ता. 18 एप्रिल 2020 दिसा सकाळी 9.00 ते सांजे 5.00 वरां मेरेन कनका इमारत, ऍब्रोसिया इमारत, ऍपेक्स कॉम्प्युटर, कॉटेज इंडस्ट्री, भारत पेट्रॉलियम कॉर्पोरेशन  लिमिटेड, कन्ट्री इन, ईएसआयसी, गोंय राज्य सहकारी बँक, पर्यटन भवन, सतधार हॉटेल, विभागीय प्रोविडेन्ट फंड, सेझा घर, हॉटेल अटायर, कस्टम कार्यालय, आयकर भवन, गेरा ग्रँड 1, गेरा ग्रँड 2, गेरा ऍम्पोरियम, गेरा ऍम्पोरियम स्टार,  बँक ऑफ इंडिया, जीआयडीसी इमारत, पासपोर्ट भवन, सेंट्रल लायब्ररी, जिंजर हॉटेल, एलआयसी, टाटा टेली सर्विसिस, श्रम शक्ती भवन, शिव टॉवर्स, सिटी सेन्टर, एसबीआय ट्रनिंग इमारत,त्रिस्टार इमारत, बीएसएनएल, कामत टॉवर्स, धेम्पो  टॉवर्स आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 18 एप्रिल 2020  दिसा 11 केव्ही पाड्डे फिडरा वयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपरां 1.00 वरां मेरेन मिनेझिस भाट, कामरा भाट, पाद्रीभाट, बेना भाट, दोन खुरीस, वयले मळ, चांदर, कोंबा, गुडी, साझोरा, ओंडेडॉफ, आग्रामोरोड, पाड्डे, मुल्ला आणि पर्वतार वीज पुरवण जावची ना.

ता. 19 एप्रिल 2020  दिसा 11 केव्ही मडगांव उद्योगिक वसाहत फिडरा वयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपरां 1.00 वरां मेरेन सगळ्या वाठारांत वा आयडीसीचो 1 लो टप्पो आनी माती मोरोड ह्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 18 एप्रिल 2020  दिसा झाडां कापप आनी नवी लायन जोडपा खातीर वाठादेव II ट्रान्सफॉर्मर सावन वाठदेव – II डीटीएस फिडरा वयल्यान सकाळी 9.00 ते सांजे 5.00 वरां मेरेन वाठादेव हांगाच्या रोलिंग मिल ह्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 20 एप्रिल 2020  दिसा 630 केव्ही गोंय इंटरनॅशनल ट्रान्सफॉर्मराचेर दुरूस्ती काम करपाक सकाळी 9.30 ते दनपरां 1.00 वरां मेरेन हॉटेल गोवा इंटरनॅशनल, हर्ष नंदन इमारत, रिसारा हावस, टॅम्पटेशन्स, पराग अर्पाटमेंट आनी लागींच्या सरभोंवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तरी ग्राहकांनी हांची नोंद घेवंची. लोकांक जावपी असुविधे बद्दल दिलगीरी व्यक्त केल्या.

डीआय/एनबी/जेए/पीपी/वीजी/ 2020/1859

TOP