Home »News

गोंय सुरू करतलें कोवीड लोकेटर

राज्यांत कोरोना वायरसाची पसरण आडावपा खातीर, गोंय सरकारान कोवीड लोकेटर सुरू करूंक @ इण्ट्युजीन हाचो जोडपालव घेतला. कोरोनावायरसाचे दुबावीत आनी  रोगाची लक्षणां दिसनाशिल्ले वाहक क्वारण्टायन वाठार सोडटा तेन्ना तांच्या हालचालीचेर नदर दवरूंक ह्या जीपीएस  आदारीत लोकेशन ट्रॅकराची मजत जातली.

 

TOP