NEWS & EVENTS

 • GOVT POLYTECHNIC TO CONDUCT SHORT TERM COMMUNITY DEVELOPMENT COURSES April 15, 2021
  Panaji: April 15, 2021 Chaitra 25, 1943 The Government Polytechnic, Panaji for Community Development has planned to conduct short term courses in A/C refrigeration, Computer Graphic and Beautician without any fees. The ‘A/C and Refrigeration’ Course is for 4 months and will start from April 21, 2021. The Computer Graphic Course is for 3 months and will start ...
 • CM REITERATES PROPER MANAGEMENT OF WASTE April 15, 2021
  Panaji: April 15, 2021 Chaitra 25, 1943 Government reiterated its commitment for proper management of waste in the State and instructed the concerned authorities to enforce Acts and laws if required stated by the Chief Minister Dr. Pramod Sawant. Dr. Sawant reviewed and assessed the ongoing works which are in progress in both the districts of the State ...
 • OFFICE OF WD XXIV (PWD) SHIFTED April 15, 2021
  Panaji, April 15, 2021 Chaitra 25, 1943 The Existing office of executive Engineer, WD XXIV, PWD, Bicholim is shifted from its present location at WRD Quarters/ GTIDC Complex, Sarvan, Bicholim to PWD premises, Sarvan, Bicholim. The office will function from its new location from April 15, 2021 onwards. General public and other Governments Organisation are requested to take ...
 • सर्वण हांगाच्या कार्यकारी अभियंत्याच्या कचेरीचे स्थलांतर April 15, 2021
  ता. 15 एप्रिल 2021 सर्वण दिवचल हांगाच्या उदकास्त्रोत खात्याच्या क्वॉटर्स प्रकल्पात आशिल्ल्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याच्या कचेरीचे स्थलांतर सर्वण हांगाच्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या नवीन प्रकल्पात केला आनी नव्या जागेत 15 एप्रिल सावन कचेरी कार्यरत जाल्या, हांची लोकांनी आनी सरकारी विभागांनी नोंद घेवची. म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/405
 • वीज पुरवण खंडीत April 15, 2021
  ता. 15 एप्रिल 2021 ता. 16 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही पर्रा आनी गिरी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन गिरी, वेर्ला काणका, धेंपो शोरूम, शेळ, सेंट. एन्थनीवाडो, वांसीवाडो, मोंतगिरी, सांगोल्डा, गिरी खेळांमैदान, कुमयामरड, काणकाबांद, साईबाबा देऊळ, नायकावाडो, फ्रेटासवाडो, भाटीवाडो, फोंडसेवाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना. ता. 16 ...
 • 18 एप्रिलाक बार्देस आनी पेडणे तालुक्यात लायट आसची ना April 15, 2021
  ता. 15 एप्रिल 2021 ता. 18 एप्रिल 2021 दिसा 220/110/33/11 केव्ही थिवी उपकेंद्राचेर पावसा पयलीचे दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 7.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पुराय बार्देस आनी पेडणे तालुक्यातल्या गिरायकांक वीज पुरवण जावची ना. पुण, अस्नोडा उदका प्रकल्प, म्हापसा जिल्हा हॉस्पिटल अशां अत्यावश्यक सेवा आनी थिवी, सिरसय, कोळवाळे, पिर्ण कामुर्ली, रेवोडा/नानोडा आनी पॉव्हरग्रीड वाठारांत वीज ...
 • वीज पुरवण खंडीत April 15, 2021
  ता. 15 एप्रिल 2021 ता. 16 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही वास्को-2 फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन चिकली, आसय डोंगरी, ग्रीनव्ह्रली आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना. ता. 16 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही नार्वा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन ...
 • मुरगांव नगरपालिकेचो कॅश काऊंटर शेनवाराक उकतो April 15, 2021
  ता. 15 एप्रिल 2021 मुरगांव नगरपालिकेचो कॅश काऊंटर एप्रिल आनी मे 2021 म्हयन्यात प्रत्येक शेनवाराक घराचो कर, वेपार परवानो शुल्क आनी भाड्याची रोख रक्कम फारीक करपाखातीर उकतो आसतलो. म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/402
 • POWER SHUT DOWN April 15, 2021
  Panaji, April 15, 2021 Chaitra 25, 1943 A, power shut down has been arranged on 11KV Vasco-2 feeder from Sancoale Substation feeder, from 9.00 a.m. to 1.00 p.m. on April 16, 2021. The areas affected are Chicalim Assoi Dongri, Green Valley and surrounding areas. Similarly, a power shut down has been arranged on 11KV Aquem DTC and Donwaddo ...
 • मुख्यमंत्र्याकडल्यान गुढीपाडव्याची परबीं April 12, 2021
  ता. 12 एप्रिल 2021 मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या लोकांक गुढीपाडव्याची परबीं भेटयल्या. मुख्यमंत्री आपल्या संदेशात म्हणटा, लुनीसोलर हिंदु दिनदर्शिकेप्रमाण नवीन वर्साची सुरुवात म्हुण चैत्र म्हयन्याच्या पयल्या दिसा गुढी पाडवो सण साजरो करतात. हो सण प्रत्येकाखातीर खुशालकाय आनी समृद्धीचें पर्व घेवन येवपी सण म्हुण वळखतात. मुख्यमंत्री फुडें म्हणटा, गुढी पाडव्याच्या शुभप्रसंगार आपली सपनां, आशा-अपेक्षां आनी खुशालकायेची नवीन ...
Skip to content