सर्वण हांगाच्या कार्यकारी अभियंत्याच्या कचेरीचे स्थलांतर

ता. 15 एप्रिल 2021 सर्वण दिवचल हांगाच्या उदकास्त्रोत खात्याच्या क्वॉटर्स प्रकल्पात आशिल्ल्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याच्या कचेरीचे स्थलांतर सर्वण

Read more

18 एप्रिलाक बार्देस आनी पेडणे तालुक्यात लायट आसची ना

ता. 15 एप्रिल 2021 ता. 18 एप्रिल 2021 दिसा 220/110/33/11 केव्ही थिवी उपकेंद्राचेर पावसा पयलीचे दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी

Read more

मुरगांव नगरपालिकेचो कॅश काऊंटर शेनवाराक उकतो

ता. 15 एप्रिल 2021 मुरगांव नगरपालिकेचो कॅश काऊंटर एप्रिल आनी मे 2021 म्हयन्यात प्रत्येक शेनवाराक घराचो कर, वेपार परवानो शुल्क

Read more

मुख्यमंत्र्याकडल्यान गुढीपाडव्याची परबीं

ता. 12 एप्रिल 2021 मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या लोकांक गुढीपाडव्याची परबीं भेटयल्या. मुख्यमंत्री आपल्या संदेशात म्हणटा, लुनीसोलर हिंदु

Read more

राज्यपालाकडल्यान गुढी पाडवो, विशू आनी बैसाखी सणाची परबीं

ता. 12 एप्रिल 2021 गोंयचे राज्यपाल श्री. भगतसिंग कोश्यारी हांणी गोंयच्या लोकांक गुढी पाडवो, विशू आनी बैसाखी सणाच्या शुभप्रसंगार काळजासावन

Read more
Skip to content